Soi Cầu & Dự đoán XSMN ngày 17/05/2024 chính xác nhất - XSHN

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMN ngày 17/05/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMN lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMN các đài ngày 17/05/2024

Để tiện so sánh, mỗi khi chốt số tỉnh nào, XSHN sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số phù hợp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Vĩnh Long - XSVL - 17/05/2024

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Vĩnh Long

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
23: 13 lần 21: 12 lần 03: 12 lần 30: 12 lần 60: 12 lần
87: 12 lần 94: 12 lần 28: 11 lần 69: 11 lần 09: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
70: 1 lần 58: 2 lần 90: 3 lần 11: 3 lần 76: 3 lần
49: 4 lần 72: 4 lần 20: 4 lần 37: 4 lần 25: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
6_3: 16 ngày 6_2: 14 ngày ĐB: 12 ngày 3_2: 12 ngày 4_2: 11 ngày
7: 11 ngày 4_1: 9 ngày 4_7: 7 ngày 6_1: 5 ngày 4_4: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
31: 23 ngày 88: 23 ngày 37: 20 ngày 77: 17 ngày 70: 17 ngày
11: 16 ngày 73: 13 ngày 44: 13 ngày 28: 13 ngày 89: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 79 lần 1: 68 lần 2: 77 lần 3: 68 lần 4: 77 lần
5: 65 lần 6: 85 lần 7: 51 lần 8: 82 lần 9: 68 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 71 lần 1: 70 lần 2: 67 lần 3: 83 lần 4: 81 lần
5: 67 lần 6: 69 lần 7: 78 lần 8: 63 lần 9: 71 lần
☛ Xem thêm: Cầu Bạch Thủ Vĩnh Long
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Vĩnh Long
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Vĩnh Long

Chốt số Dự Đoán XSVL

? Giải tám: 68
? Đặc biệt: đầu, đuôi: 81
? Bao lô 2 số: 25 - 84 - 39

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Bình Dương - XSBD - 17/05/2024

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Dương

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
32: 14 lần 08: 13 lần 71: 13 lần 85: 13 lần 30: 12 lần
62: 12 lần 25: 11 lần 68: 11 lần 28: 11 lần 77: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
04: 1 lần 99: 2 lần 14: 2 lần 98: 3 lần 45: 3 lần
03: 3 lần 36: 4 lần 96: 4 lần 84: 4 lần 17: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
ĐB: 27 ngày 2: 13 ngày 4_3: 11 ngày 4_4: 9 ngày 8: 9 ngày
3_1: 5 ngày 4_1: 4 ngày 7: 3 ngày 4_5: 3 ngày 5: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
45: 25 ngày 03: 22 ngày 36: 21 ngày 55: 21 ngày 24: 20 ngày
42: 20 ngày 60: 16 ngày 75: 16 ngày 43: 15 ngày 67: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 65 lần 1: 65 lần 2: 80 lần 3: 76 lần 4: 61 lần
5: 77 lần 6: 72 lần 7: 80 lần 8: 76 lần 9: 68 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 79 lần 1: 75 lần 2: 89 lần 3: 73 lần 4: 49 lần
5: 72 lần 6: 63 lần 7: 72 lần 8: 79 lần 9: 69 lần
☛ Xem thêm: Cầu Bạch Thủ Bình Dương
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Bình Dương
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Bình Dương

Chốt số Dự Đoán XSBD

? Giải tám: 88
? Đặc biệt: đầu, đuôi: 26
? Bao lô 2 số: 42 - 90 - 19

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Trà Vinh - XSTV - 17/05/2024

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Trà Vinh

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
57: 16 lần 93: 13 lần 26: 12 lần 80: 12 lần 47: 12 lần
50: 11 lần 13: 11 lần 62: 11 lần 34: 11 lần 14: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
69: 1 lần 63: 1 lần 23: 2 lần 61: 3 lần 71: 3 lần
30: 3 lần 46: 3 lần 58: 3 lần 27: 3 lần 07: 3 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_2: 30 ngày ĐB: 11 ngày 3_1: 6 ngày 8: 6 ngày 5: 5 ngày
7: 5 ngày 4_5: 5 ngày 2: 4 ngày 4_3: 4 ngày 4_6: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
23: 35 ngày 69: 31 ngày 43: 28 ngày 58: 20 ngày 46: 20 ngày
63: 19 ngày 61: 17 ngày 90: 17 ngày 51: 15 ngày 28: 14 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 64 lần 1: 74 lần 2: 64 lần 3: 70 lần 4: 65 lần
5: 80 lần 6: 71 lần 7: 70 lần 8: 82 lần 9: 80 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 78 lần 1: 60 lần 2: 82 lần 3: 67 lần 4: 80 lần
5: 65 lần 6: 68 lần 7: 76 lần 8: 79 lần 9: 65 lần
☛ Xem thêm: Cầu Bạch Thủ Trà Vinh
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Trà Vinh
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Trà Vinh

Chốt số Dự Đoán XSTV

? Giải tám: 69
? Đặc biệt: đầu, đuôi: 48
? Bao lô 2 số: 86 - 87 - 27

Soi cầu XSMN ngày 17/05/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal Vĩnh Long

Giải đặc biệt: 648431

Giải nhất: 47569

Bảng cầu:

6 4 8 4 3 1 4 7 5 6 9
0 2 2 7 4 5 1 2 1 5
2 4 9 1 9 6 3 3 6
6 3 0 0 5 9 6 9
9 3 0 5 4 5 5
2 3 5 9 9 0
5 8 4 8 9
3 2 2 7
5 4 9

Kết quả tạo cầu:

9393
Cầu Pascal Bình Dương

Giải đặc biệt: 572177

Giải nhất: 43848

Bảng cầu:

5 7 2 1 7 7 4 3 8 4 8
2 9 3 8 4 1 7 1 2 2
1 2 1 2 5 8 8 3 4
3 3 3 7 3 6 1 7
6 6 0 0 9 7 8
2 6 0 9 6 5
8 6 9 5 1
4 5 4 6
9 9 0

Kết quả tạo cầu:

8989
Cầu Pascal Trà Vinh

Giải đặc biệt: 141337

Giải nhất: 87841

Bảng cầu:

1 4 1 3 3 7 8 7 8 4 1
5 5 4 6 0 5 5 5 2 5
0 9 0 6 5 0 0 7 7
9 9 6 1 5 0 7 4
8 5 7 6 5 7 1
3 2 3 1 2 8
5 5 4 3 0
0 9 7 3
9 6 0

Kết quả tạo cầu:

5656

Dự Đoán XSMN ngày 17/05/2024
Dự Đoán XSMN ngày 17/05/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: