Thống kê giải Đặc Biệt Đồng Tháp đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Đồng Tháp là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Đồng Tháp các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Đồng Tháp

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 56 (Ngày 27/05/2024: 575556)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
22/04/2024
7604 56
9940 54
29/04/2024
07/02/2022
6271 56
6084 00
14/02/2022
24/10/2016
0810 56
2844 06
31/10/2016
01/06/2015
2139 56
9056 98
08/06/2015
22/04/2013
0210 56
3945 95
29/04/2013
16/11/2009
1721 56
7143 81
23/11/2009
12/01/2009
9321 56
0893 72
19/01/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 56

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
54 - 1 lần 00 - 1 lần 06 - 1 lần 98 - 1 lần 95 - 1 lần
81 - 1 lần 72 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 56

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 3 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 28/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 28/05/2018 344338
Năm 2012 28/05/2012 684360