Thống kê giải Đặc Biệt Huế đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Huế là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Huế các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Huế

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 14 (Ngày 27/05/2024: 709514)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
12/06/2023
7855 14
6897 07
18/06/2023
01/05/2022
3667 14
8849 63
02/05/2022
16/11/2020
7740 14
0560 98
23/11/2020
24/08/2020
0872 14
4410 12
31/08/2020
11/03/2019
5431 14
7606 25
18/03/2019
21/03/2016
1231 14
0952 84
28/03/2016
03/03/2014
4670 14
2360 42
10/03/2014
19/03/2012
232 14
978 31
26/03/2012
28/12/2009
166 14
900 64
04/01/2010

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 14

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
07 - 1 lần 63 - 1 lần 98 - 1 lần 12 - 1 lần 25 - 1 lần
84 - 1 lần 42 - 1 lần 31 - 1 lần 64 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 14

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 28/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2023 28/05/2023 795143
Năm 2018 28/05/2018 729136
Năm 2012 28/05/2012 56722